OBNOVENÍ PROVOZU

MATEŘSKÉ ŠKOLY
!!! PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY !!! 

JE PŘERUŠEN

Vážení rodiče, Mateřská škola Staroholická bude
od 16. března do odvolání uzavřena na základě rozhodnutí krizového štábu města Holic a rady města Holic.

V případě potřeby vystavíme OČR na dítě. 

Potvrzený tiskopis zašleme elektronicky.
Formulář pro vyplnění naleznete níže.


ZDE SI MŮŽETE ZAŽÁDAT O VYSTAVENÍ OČR ON-LINE:


Vážení rodiče, mateřská škola má momentálně přerušený provoz,

ale platbu ÚPLATY A STRAVNÉHO nechte prosím beze změny.

Poměrnou část za uzavření MŠ- březen, duben, ... Vám vrátíme během vyúčtování na konci šk. roku.

Děkujeme za pochopení.


- Interaktivní formulář k vyplnění

- Výkaz péče -  formulář VÝKAZ PÉČE rodič využívající OČR každý měsíc vyplní a odevzdá svému zaměstnavateli. Ten jej pošle ČSSZ, která za každý ukončený měsíc spočítá částku a vyplatí nárok na ošetřovné


Odkaz na stránky MPSV:

- Aktuální informace  

OD KDY BĚŽÍ OŠETŘOVNÉ - Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

MPSV představilo balíček návrhů na pomoc rodinám v současné situaci s OČR


Pro veškeré aktuální informace - zaregistrujte se na "MOBILNÍ ROZHLAS" města Holice.


Děkujeme za pochopení a sledujte naše stránky pro další informace.