ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
zápis do Mateřské školy Holice, Staroholická, okres Pardubice je po dohodě se zřizovatelem stanoven na tyto dny:

 • St 6. května 2020 od 8- 11h
 • St 13. května 2020 od 13- 16:30h
Vzhledem k aktuální situaci ještě upřesníme jakou formou bude zápis probíhat.


Údaje a doklady potřebné k zápisu pro přijetí dítěte do mateřské školy:

 • rodný list dítěte, pro cizince v pase dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě
  v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči, pro cizince v pase zákonného zástupce + vyznačení bydliště a povolení k pobytu)
  (Ředitelka mateřské školy ověří správnost údajů ve Vašem OBČANSKÉM PRŮKAZE, v RODNÉM LISTĚ dítěte)
 • doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním
  postižením
 • vyplněnou žádost  podepsanou oběma rodiči a lékařem dítěte

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

Žádosti budou připravené také k osobnímu vyzvednutí v průhledné folii na zadní brance z ulice 1.máje

V případě vyzvednutí přihlášky až v den zápisu v MŠ musí zákonní zástupci bezprostředně navštívit pediatra svého dítěte a požádat o potvrzení o řádném očkování (tato povinnost se nevztahuje na děti, pro které je docházka do mateřské školy od 1. září 2017 povinná). 


Kritéria přijímání dětí do mateřské školy, 

jejíž činnost vykonává Mateřská škola Holice, Staroholická, okres Pardubice, pro školní rok 2020/2021 (jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí).

K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 se přednostně přijímají:

Kritéria budou k dispozici do poloviny dubna.