Denní harmonogram


Příchod dětí do školky, 

 • spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru
 • námětové hry
 • individuální činnosti

6:15 - 8:00

Ranní cvičení

8:00 - 8:30

Dopolední svačina

8:30 - 9:00

Řízené aktivity

 • dopolední činnosti dle třídního vzdělávacího plánu

9:00 - 9:30

Pobyt venku

 • pokud není vhodné počasí - pohybové aktivity ve škole

9:30 - 11:30

Oběd

11:30 - 12:15

Čas klidu a odpočinku 

 • spánek/ odpočinek
 • klidové aktivity, individuální činnosti 

12:15 - 14:15

Odpolední svačina

14:30 - 15:00

Hry, pohybové aktivity a postupný odchod domů

 • spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru

15:00 - 16:30


POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou v příslušném školním roce 6 let (děti dosáhnou pěti let do 31.8.2022).

 • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně (8:00 - 12:00 hodin), má formu pravidelné denní docházky. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.

 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Do MŠ tedy v době prázdnin může, ale nemusí docházet.