ŠKOLNÉ

Pro školní rok 2021/2022

Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání , v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění, ředitelka Mateřské školy Holice, Staroholická, okres Pardubice (dále jen mateřská škola) na základě kalkulace neinvestičních nákladů hrazených v roce 2020, stanovuje měsíční výši úplaty takto:

Typ docházky

Cena / Měsíc

Celodenní


580 Kč

Povinné předškolního vzdělávání je pro děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
Tyto děti jsou osvobozeny od úplaty, stejně tak děti s odkladem školní docházkySTRAVNÉ

Pro školní rok 2021/2022

Celodenní stravné včetně pitného režimu:

od 1.4.2022

- mladší a předškolní děti:                     50,- Kč/ den; záloha 1 100,- Kč/ měsíc

- děti s odkladem školní docházky:      51,-Kč/ den; záloha 1 100,- Kč/ měsíc


Úplata a stravné se zasílá najednou. Při zadávání platby uveďte přidělený variabilní symbol (obdržíte jej v září)a do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte. 

Odhlašování stravy je možné nejpozději do 7:00 hodin příslušného dne. V případě neodhlášené stravy si jí můžete první den nepřítomnosti dítěte ve škole vyzvednout ve Školní jídelně.
Neodhlášená a neodebraná strava propadá !