ŠKOLNÉ

Pro školní rok 2019/2020

Typ docházky

Cena / Měsíc

Celodenní


600 Kč

Povinné předškolního vzdělávání je pro děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
Tyto děti jsou osvobozeny od úplaty, stejně tak děti s odkladem školní docházky

STRAVNÉ

Celodenní stravné 880,- Kč/měsíc

Celodenní stravné pro děti s odkladem školní docházky 902,- Kč/měsíc

Při zadávání platby uveďte přidělený variabilní symbol 
a do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte.