ŠKOLNÉ

Pro školní rok 2020/2021

Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání , v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění, ředitelka Mateřské školy Holice, Staroholická, okres Pardubice (dále jen mateřská škola) na základě kalkulace neinvestičních nákladů hrazených v roce 2019, stanovuje měsíční výši úplaty takto:

Typ docházky

Cena / Měsíc

Celodenní


620 Kč

Povinné předškolního vzdělávání je pro děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
Tyto děti jsou osvobozeny od úplaty, stejně tak děti s odkladem školní docházky


STRAVNÉ

Momentálně vypočítáváme kalkulaci obědů pro následující šk.rok


Při zadávání platby uveďte přidělený variabilní symbol (obdržíte jej v září)
a do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte.