PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.


V roce 2020 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí České republiky výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí za účelem Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti

Této příležitosti jsme využili a na základě podpory MAS Holicko o.p.s a města Holice byla zpracována projektová dokumentace firmou Zahrada Harta s.r.o. , abychom mohli zažádat o poskytnutí této dotace.
Název projektu Příroda na dosah - Přírodní zahrada MŠ Staroholická, Holice

V době trvání projektu se počítá i se zapojením rodičů, doufáme, že nás podpoříte a že se s chutí zapojíte...


Dne 6. 2. 2020 byla žádost o dotaci úspěšně podána:

Vážená paní / Vážený pane,

Státní fond životního prostředí ČR Vám oznamuje, že Vaše žádost "Příroda na dosah - Přírodní zahrada MŠ Staroholická, Holice" byla úspěšně podána. Žádosti bylo přiděleno registrační číslo "1190700047".


Dne 22. 7. 2020 jsme obdrželi ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE


Původní stav zahrady
 


Přehledná situace- celkové řešení


Současný stav zahrady