ZÁPIS DO MŠ- LETNÍ PROVOZ


ZÁPIS DO MŠ- VÝSLEDKY

27. 5. 2024


NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE

15. 5. 2024


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

24.4.2024


VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

1. 1. 2024


PŘERUŠENÍ PROVOZU
27. 11. 2023 STÁVKA

16.11.2023

Vážení rodiče,

z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27.11.2023. Pokud dojde ke změnám v jednání vlády a stávka by neproběhla, budeme Vás informovat.

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím pečuje o naše budoucí generace.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým, pracovníkům a v konečném výsledku především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.

Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční.

Ve stávce školských odborů nejde o platy pedagogických pracovníků. Všichni jsme si již zvykli, že pedagogové za svá důstojná ohodnocení nestávkují. Nestávkujeme ani za úmysl snížit objem fondu FKSP, jakkoli je tato otázka problematická. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží "zezdola". Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří poskytují v době inkluze neocenitelné služby dětem.

Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst školníků, uklízeček, kuchařek a dále také pokles jejich platů.

Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik poctivé práce je za těmito povoláními schováno. A mnozí ani netuší, jak špatně ohodnocena je tato práce. Kdo ji bude chtít v dnešní době inflace a současného zdražování všeho dělat? Již nyní mají ředitelé škol problém sehnat na tuto pozici zaměstnance spolehlivé a zodpovědné. Nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek.

Zničující úmysl snižovat drasticky počty asistentů pedagoga hází klacky pod nohy všem školám, které inkluzi berou jako svůj úkol a naučili se s ní pracovat, jakkoli byla zprvu pro všechny zúčastněné náročná. Zde nejde o to, že se školy rozhodnou nepřijmout děti se specifickými poruchami učení. Tyto děti nadále ve škole zůstanou. Je dokonce více než reálné, především podle dat ze školských poradenských zařízení, že tyto děti budou přibývat. Škola, pedagogové budou muset zvládnout individuální přístup k těmto dětem mnohdy bez podpory asistentů. Každý si umí představit, kde a v čem se tato situace odrazí.

Navíc jsou ve hře další nanejvýš nešťastné úmysly ministerstva. Mimo jiné padají návrhy například zrušit odklady povinné školní docházky.

Z plíživě nastávající destrukce našeho školství máme strach. Školské odbory avizovaly na 27.11.2023 stávku. Protože chceme dát rozhodnutím vlády jasně najevo, co si o nich myslíme, nemáme jinou možnost než se do této stávky zapojit.

Vážení rodiče, položte si každý otázku, zda byste chtěli zůstat k těmto vládním krokům neteční. My nechceme a věříme, že je ještě možnost dát STOP nekompetentnosti a snaze měnit naše školství na model zemí, kde se děti ve školách stravují krabičkovými metodami, šikana bují přímou úměrou s počtem dětí s různými poruchami ve školách a paní školnice najdeme možná jen na retro obrázcích.

Děkujeme za pochopení a podporu

Kolektiv Mš Staroholická

I Vy můžete vyjádřit svůj nesouhlas s plánovaným jednáním vlády a to podpisem petice:  PETICEPŘERUŠENÍ PROVOZU
BĚHEM VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN


VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

1.9.2023
PRACOVNÍ POZICE JE JIŽ OBSAZENA

! ! ! POZOR ! ! !

ZMĚNA V PROVOZU MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

6. 6. 2023

1. 9. 2023 již nemohou být v Mš děti, které nastupují v září do ZŠ i přesto, že Zš začínají až 4. 9. 2023 


PROVOZ  MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

20. 03. 2023   POZOR, 1. 9. 2023  již nemohou být v Mš děti, které nastupují v září do ZŠ i přesto, že Zš začínají až 4. 9. 2023
VESELÉ DĚTI

Do naší školky se děti těší. Hravá atmosféra, krásné prostředí a moderní výukové aktivity zaručí, že vaše děti u nás budou spokojené.

Zkušení pedagogové


Vzdělávání hrou


Sportujeme i tvoříme


Rychlý kontakt

Napište nám

Mateřská škola Holice, Staroholická
Staroholická 236, 534 01 Holice

msstaroholicka@volny.cz

Datová schránka: zk3mbnp

IČ: 60158581

Zavolejte nám

Lucie Sedláková DiS., ředitelka školy 

+420 606 029 300

Omlouvání dětí, kontakt na p. učitelky.

+420 602 761 430