ZÁPIS DO MŠ LETNÍ PROVOZ

9.6.2024 

Ředitelka Mateřské školy Holice, Staroholická, okres Pardubice, vyhlašuje zápis k přijetí dětí do mateřské školy k náhradnímu prázdninovému provozu v období OD 1.7.2024 DO 12.7.2024 a OD 19.8.2024 DO 23.8.2024. Zápis je určen pro děti z MŠ Pardubická a MŠ Holubova. Děti z MŠ Staroholická nemusejí žádost podávat.
Z kapacitních důvodů není možné přijmout děti z okolních obcí.

Zápis se vyhlašuje v termínu od 10.6.2024 do 14.6.2024. V tomto termínu je nutné doručit do mateřské školy vyplněnou žádost a potvrzení od lékaře o provedeném očkování (lze vyžádat u své kmenové mateřské školy). Potvrzení není vyžadováno u předškoláků. Žádost si můžete stáhnout níže, případně si ji vyzvednout v mateřské škole.

K přijetí je nutné uhradit úplatu (školné) za předškolní vzdělávání dítěte a zálohovou platbu za stravné za měsíc červenec za měsíc srpen a to nejpozději do 21.6.2024. Platba za úplatu se nevrací. Záloha za stravné bude vyúčtována a přeplatky vráceny.

ČERVENEC- 779 Kč
úplata (školné) za předškolní vzdělávání dítěte ve výši 275 Kč a zálohová platba za stravné ve výši 504 Kč 

SRPEN- 440 Kč
úplata (školné) za předškolní vzdělávání dítěte ve výši 160 Kč a zálohová platba za stravné ve výši 280 Kč

Platbu je nutné uhradit bezhotovostně na bankovní účet školy č 287222240/0300  variabilní symbol: 2024, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a MŠ do které dítě dochází.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte prosím na správné vyplnění platebních údajů. Neidentifikovatelné platby budou vráceny a dítě nebude přijato.

O přijetí k docházce o prázdninách rozhodne ředitelka školy ve správním řízení na základě volné kapacity a po ověření platby.