ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO CIZINCE

СПИСОК ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ 


Aktualizace dne 17.6.2022

Оновлення на 17.6.2022 р. 


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitelka mateřské školy Holice, Staroholická, okres Pardubice oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

Директор дитячого садка Голіце, Старохолицька, Пардубицький район повідомляє про місце і час проведення спеціальної реєстрації згідно з § 2 Закону № 67/2022 З.з. до дошкільної освіти на 2022/23 навчальний рік:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
    які отримали тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
    які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.


Termín zápisu
Дата та час запису:
22.06.2022 od 14:00 - 16:30 hod.

Místo zápisu
Місце запису: Mš Staroholická, Staroholická 236, Holice 53401

Předpokládaný počet přijímaných
Орієнтовна кількість дітей:
0


Organizace zápisu / Порядок запису:

1) O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2) Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let. У 2022/23
навчальному році законний представник зобов'язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3) Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов'язані подати такі документи:

   a)žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

   b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде                поміщено у папку);

   c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
     документ, що дає право представляти дитину;

   d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily         k 31.8.2022 5 let))
      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов'язані відвідувати дошкільний                    навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4) O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií-  rozhodující je věk a místo pobytu dítěte dle spádovosti ( například nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

Прийом до дошкільної освіти вирішується директором школи за встановленими критеріями - визначальним є вік і місце перебування дитини за її згодою (наприклад, договір оренди, довідка про проживання).

V . Holicích dne/дата 17.06.2022

Lucie Sedláková,DiS.
Ředitelka mateřské školy /Директор дитячого садка